Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pan řídící učitel Jan Kouba

3. 3. 2013

jankouba.jpgJan Kouba se narodil 3.června 1901 v obci Nedvědice u Soběslavi v okrese Tábor. Do obecné školy chodil v Nedvědicích, do měšťanské školy v Soběslavi. V tomto městě pak studoval na učitelském ústavu, kde roku 1920 složil maturitní zkoušku. Vyučovat začal na pětitřídní škole v Maršovicích, pak v Křečovicích, Nahorubech, Netvořicích, Václavicích, na měšťanské škole v jihočeské Kaplici a Nesvačilech. V Křečovicích se setkává Jan Kouba s hudebním skladatelem Josefem Sukem a vznikl přátelský vztah. Při působení ve Václavicích se dostal na krátkou dobu na obecnou školu v Nesvačilech, kde suploval za jednoho pana učitele. Zde v Nesvačilech panu učiteli Koubovi padlo do oka jedno hezké děvče. Byla to slečna Anežka Bartůšková a zrodil se krásný vztah na celý život. Od prvního září 1928 začal Jan Kouba vyučovat na obecné škole v Nesvačilech a naše obec se tak stala jeho domovem. Vyučoval zde na škole 34 roky. Manželům Koubovým se narodili dva synové, Zdeněk a Luděk. I oni se dali na učitelské povolání a dosáhli vynikajících výsledků v resortu školství. V červnu 1934 se odstěhoval ze zdejší školy pan řídící učitel Jan Lhotský na obecnou školu do Václavic. Správu zdejší školy vede pan učitel Jan Kouba a záhy se stává řídícím učitelem. Tuto funkci zastává až do 1. listopadu roku 1962, kdy odchází na zasloužilý odpočinek.

   Panu řídícímu učiteli nepadla do oka jen Anežka Bartůšková, ale oblíbil si i zdejší obyvatele a kraj. Pro obec Nesvačily a pro pomoc spoluobčanům pan Kouba věnoval mnoho svého času. Od roku 1931 do roku 1974 psal obecní kroniku. Krásně zachytil osudy a děje Nesvačil od nejstarších dob. Použil všech dostupných pramenů a v této práci mu vydatně pomáhal historik PhDr. Jan Hertl z nedalekých Jarkovic. V rámci této činnosti vzniklo několik přednáškových besed o historii obce "Slované v Nesvačilech a raný středověk". Pan řídící učitel měl rád přírodu, byl členem místní organizace Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu se sídlem v Bystřici. V naší obci měla tato bystřická organizace okolo 45 členů. Pan řídící učitel prakticky na každé zahradě v obci ukazoval jejich majitelům, jak prořezávat stromy, jak je roubovat, jak pěstovat a ošetřovat další dřeviny apd.

   V době druhé světové války byla koncem roku 1943 celá naše obec vystěhovaná v rámci budování cvičiště SS. Stěhovat se musela i zdejší škola a sice do obce Chlístov, odtud pak do sousední obce Buková Lhota, kde pan řídící učitel Kouba učil ve statku. Po osvobození vedl pan Kouba adaptační práce v objektu zdejší školy. Třídy byly vybaveny novým nábytkem a moderními vyučovacími pomůckami. Za celoživotní práci byl Janu Koubovi udělen tehdejší vládou čestný titul "Zasloužilý učitel". 

   Pan řídící učitel byl i po odchodu do důchodu stále aktivním. Vede místní lidovou knihovnu, organizuje besedy se čtenáři. V roce 1968 jsem, spolu s dalšími dětmi naší školy, poznal pana Jana Koubu jako učitele. On v naší třídě nějaký čas vyučoval za naši paní učitelku. Ač už byl v důchodovém věku, dokonale nás připravoval v době školní výuky, ale byl ochoten nám dát i něco navíc. Věnoval se nám i po vyučování procházkami v okolí obce, kde nás učil poznávat přírodu, ale i historii.  

 knihovnik-jan-kouba.jpg

Besedy nad knihou jsme měli velmi rádi. Pan řídící nás seznamoval s historií našeho kraje. 

 

Snímek je z místní knihovny, která byla umístěna v objektu obecné školy, později využívané jako internát učňovské školy.

 

 

Pan řídící učitel Jan Kouba, významná osobnost naší obce, umírá 7. července 1983.

 

 

 

..